close

หน้าแรก

menu
search

กรมส่งเสริมฯ ระบุ อปท. เร่งช่วยเหลือประชาชน หมอกควันและฝุ่นละออง ย้ำ!!! ท้องถิ่นจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนได้

schedule
share

แชร์

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แจ้ง อปท. ดำเนินการ คือ กรณีที่เกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ใด อปท. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วไปใช้จัดซื้อหน้ากากอนามัยได้

       หากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) มีไม่เพียงพอให้พิจารณาโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่าย (ภายหลังที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) หรือรายการที่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย ไปเพิ่มเติมเพื่อตั้งจ่ายในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) และสำหรับกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีไม่เพียงพอ อปท. สามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าวได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

       สำหรับ อปท. ใดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์มีค่าเกินมาตรฐานขึ้น ในพื้นที่ อปท. สามารถเตรียมการเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ด้วย และ 3. ให้ อปท. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ด้วย เช่น การฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดหมอกควันและระงับฝุ่นละออง สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ประชาชน พร้อมยืนยันว่า อปท. ทุกแห่งในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่นๆ ที่มีเหตุการณ์หมอกควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้เช่นกัน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]