close

หน้าแรก

menu
search

กทม. ทุ่มกว่า 3 พันล้าน สร้าง “โรงพยาบาลผู้สูงอายุ” ครบวงจร พร้อมรับสังคมสูงวัย

schedule
share

แชร์

  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ถึงความคืบหน้าของอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ให้บริการด้านเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ และสถานพักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้ว 93% (16 ก.ค.62) พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2562

  ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า “กทม. มีแนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรัษาโรคเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร และเป็นสถานพักฟื้นของผู้สูงอายุที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุอีกด้วย”

  โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภายใต้สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หรือ Bangkok Special Care

  โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 300 เตียง และเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 3,011,380,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10 ส.ค.62 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 35 ไร่ บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน แบ่งการก่อสร้างเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1. อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น 2. อาคารหอพักผู้ป่วย เป็นอาคารกลางน้ำ 7 ชั้น 3. อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ เป็นอาคารกลางชั้นเดียว ประกอบด้วยบ้านพัก 8 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 4. อาคารหอพักบุคลากร และอาคารบริการงานระบบ เป็นอาคารทรงสามเหลี่ยมสูง 7 ชั้น 5. อาคารสถานีซ่อมบำรุง เป็นอาคารบรรจุแก๊สทางการแพทย์ และอาคารพักขยะ และ 6. งานผังบริเวณ

  หลังจากการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จ คาดว่าจะเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาโรคเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุอย่างเต็มประสิทธิภาพครบวงจรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ารับการรักษาถึงโรงพยาบาลในเมือง ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าในปี 2561 จังหวัดที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเยอะมากที่สุด 5 อันดับแรกของประเทศไทยนั้น กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 1 มีจำนวนผู้สูงอายุ 1,020,917 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98 จากประชากรทั้งหมดของกทม. อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้สูงอายุ 435,347 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด อันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้สูงอายุ 316,847 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด อันดับที่ 4 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวนผู้สูงอายุ 299,639 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัด อันดับที่ 5 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้สูงอายุ 264,957 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งจากข้อมูลโดยรวมทั้งประเทศ จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอดในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา และถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่ต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]