close

หน้าแรก

menu
search

กทม. ทุ่มกว่า 3 พันล้าน สร้าง “โรงพยาบาลผู้สูงอายุ” ครบวงจร พร้อมรับสังคมสูงวัย

schedule
share

แชร์

  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ถึงความคืบหน้าของอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ให้บริการด้านเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ และสถานพักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้ว 93% (16 ก.ค.62) พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2562

  ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า “กทม. มีแนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรัษาโรคเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร และเป็นสถานพักฟื้นของผู้สูงอายุที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุอีกด้วย”

  โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภายใต้สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หรือ Bangkok Special Care

  โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 300 เตียง และเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 3,011,380,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10 ส.ค.62 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 35 ไร่ บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน แบ่งการก่อสร้างเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1. อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น 2. อาคารหอพักผู้ป่วย เป็นอาคารกลางน้ำ 7 ชั้น 3. อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ เป็นอาคารกลางชั้นเดียว ประกอบด้วยบ้านพัก 8 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 4. อาคารหอพักบุคลากร และอาคารบริการงานระบบ เป็นอาคารทรงสามเหลี่ยมสูง 7 ชั้น 5. อาคารสถานีซ่อมบำรุง เป็นอาคารบรรจุแก๊สทางการแพทย์ และอาคารพักขยะ และ 6. งานผังบริเวณ

  หลังจากการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จ คาดว่าจะเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาโรคเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุอย่างเต็มประสิทธิภาพครบวงจรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ารับการรักษาถึงโรงพยาบาลในเมือง ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าในปี 2561 จังหวัดที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเยอะมากที่สุด 5 อันดับแรกของประเทศไทยนั้น กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 1 มีจำนวนผู้สูงอายุ 1,020,917 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98 จากประชากรทั้งหมดของกทม. อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้สูงอายุ 435,347 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด อันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้สูงอายุ 316,847 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด อันดับที่ 4 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวนผู้สูงอายุ 299,639 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัด อันดับที่ 5 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้สูงอายุ 264,957 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งจากข้อมูลโดยรวมทั้งประเทศ จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอดในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา และถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่ต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]