close

หน้าแรก

menu
search

กกต.แจงปมร้อน หลังเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้ง อบต.

schedule
share

แชร์

          จากกรณีที่เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่นและเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น เป็นเหตุให้สังคมตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมของการเปิดเผยรูปแบบและสีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตได้

 

          โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องกล่าวผ่านเพจส่วนตัวว่า ในอดีต สีบัตรเลือกตั้งจะเป็นความลับ มีคนรู้ไม่กี่คน และบอกให้ประชาชนรู้เมื่อถึงวันเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการพิมพ์บัตรปลอมหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง

 

          กกต. ชุดปัจจุบันกลับคิดต่าง โดยเผยแพร่รูปแบบและสีบัตรล่วงหน้า เป็นเวลาร่วมเดือนก่อนวันเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนไม่กาผิดใบ ผลที่ตามมา คือ 1. ในการหาเสียง ผู้สมัครจะนำรูปแบบบัตรไปใส่เบอร์ตนเอง แจกจ่ายให้ประชาชนจดจำ โดยอาจทำในขนาดใกล้เคียงบัตรจริง หรือกระดาษที่คล้ายจริงได้ 2. ในวันเลือกตั้ง อาจมีการนำบัตรคล้ายจริง เข้าไปหย่อนแทนบัตรจริงแล้วลักลอบนำบัตรจริงออกมาหมุนเวียน เพื่อซื้อเสียง 3. บัตรปลอมในหีบอาจมีแค่ 1 ใบ แต่การหมุนเวียนนำบัตรจริงออกมานอกหน่วยเพื่อกาเบอร์ที่ต้องการแล้วนำไปหมุนเวียนนำบัตรเปล่าออกมากานอกหน่วย อาจทำให้เกิดผลแพ้ชนะเป็นร้อยเป็นพันคะแนนได้ 4. เมื่อนับคะแนนอาจมีบัตรขาดหรือเกิน ตำนานบัตรเขย่งจึงเกิดขึ้นแบบนี้ครับ

 

          ล่าสุดวันนี้ (5 พ.ย. 64 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน นั้น

 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

 

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีมีการนำบัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

          อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

          สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านๆ มา พบว่าในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พบว่า กกต.เปิดเผยสีของบัตรในวันที่ 18 ธ.ค. 63 และมีการเลือกตั้งจริงในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ขณะที่ในการเลือกตั้งเทศบาล กกต.เผยแพร่รูปแบบและสีของบัตรในวันที่ 5 มี.ค. 64 และมีการเลือกตั้งจริงในวันที่ 28 มี.ค. 64

 

กกต.แจงปมร้อน หลังเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้ง อบต.

 

กกต.แจงปมร้อน หลังเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้ง อบต.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]