close

หน้าแรก

menu
search

กกต. วางกรอบเวลาสรรหา กกต.อปท. คาดแล้วเสร็จกลาง มี.ค. 63

schedule
share

แชร์

  วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.) และกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการฯ ระบุว่า กกต.ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการสรรหา กกต. อปท. ตามข้อ 231 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด

  ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ผอ.กต.จว.เสนอให้ กกต. พิจารณาได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยหลังจากกระบวนการนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นวันที่เท่าใดนั้น ยังคงต้องติดตามรอกันต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]