close

หน้าแรก

menu
search

กกต. วางกรอบเวลาสรรหา กกต.อปท. คาดแล้วเสร็จกลาง มี.ค. 63

schedule
share

แชร์

  วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.) และกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการฯ ระบุว่า กกต.ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการสรรหา กกต. อปท. ตามข้อ 231 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด

  ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ผอ.กต.จว.เสนอให้ กกต. พิจารณาได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยหลังจากกระบวนการนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นวันที่เท่าใดนั้น ยังคงต้องติดตามรอกันต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]