close

หน้าแรก

menu
search

กกต. วางกรอบเวลาสรรหา กกต.อปท. คาดแล้วเสร็จกลาง มี.ค. 63

schedule
share

แชร์

  วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.) และกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการฯ ระบุว่า กกต.ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการสรรหา กกต. อปท. ตามข้อ 231 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด

  ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ผอ.กต.จว.เสนอให้ กกต. พิจารณาได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยหลังจากกระบวนการนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นวันที่เท่าใดนั้น ยังคงต้องติดตามรอกันต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]