close

หน้าแรก

menu
search

กกต.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด! แจงแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

  วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0012 / ว 41 เรื่อง แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการฯ โดยตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น

  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวาระเริ่มแรกหลังจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมีผลบังคับใช้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งแนวทางการแบ่งเขตการเลือกตั้ง พร้อมส่งตัวอย่างหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณหาผลต่างของจำนวนราษฎรการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแนบมาด้วย

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]