close

หน้าแรก

menu
search

กกต.รับรองครบแล้ว นายก อบจ.ทั่วประเทศ

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่ม 11 จังหวัด หลังมีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา สำหรับรายชื่อว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ กกต.มีมติรับรองเพิ่ม ประกอบด้วย

  จ.กาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร

  จ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์

  จ.ยโสธร นายวิเชียร สมวงศ์

  จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ

  จ.พังงา นายธราธิป ทองเจิม

  จ. ลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช

  จ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย

  จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ

  จ. สระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง

  จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา

  จ.อ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มสกุล

  ทั้งนี้ ใน 11 จังหวัดที่ กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่ายังคงเป็นบุคคลเดิมทั้งหมดที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในการลงคะแนนครั้งแรก หลังจากนี้ สำนักงาน กกต.จะยกร่างประกาศ กกต.เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ประธาน กกต.ลงนาม และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะแจ้งให้ผู้ที่ กกต.ประกาศรับรองแล้วรับทราบ 

  อย่างไรก็ตาม กกต.มีกรอบเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ในการกระกาศรองรับผลการเลือกตั้งตามกฎหมาย ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 19 ก.พ. ก่อนหน้านี้ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้ว 65 จังหวัด เมื่อรวม 11 จังหวัดที่ กกต.มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ถือว่า กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว แต่กรณี กกต.จังหวัดเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านแล้วพบความผิด หากมีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งเลือกตั้งใหม่ จะเสนอศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป

  ด้านผลการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ทั้งหมด 2,316 คน กกต.ได้ทยอยประกาศรับรองผลตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง และคาดว่าจะประกาศรับรองผลได้ครบทั้งหมด ก่อนวันที่ 19 ก.พ. ส่วนเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้ง อบจ.ที่มีเข้ามาจนถึงขณะนี้มีทั้งสิ้น 640 เรื่อง กกต.รับเป็นสำนวนแล้ว 290 สำนวน โดยจำนวนที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจมูลฟ้อง การรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

  รวมรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ กกต. รับรองแล้วทั้ง 76 จังหวัด

กระบี่

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ > นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล

กาญจนบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี > นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ

กาฬสินธุ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ > นายชานุวัฒน์ วรามิตร

กำแพงเพชร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  > นายสุนทร รัตนากร

ขอนแก่น

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น > นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

จันทบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี > นายธนภณ กิจกาญจน์

ฉะเชิงเทรา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา > นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์

ชลบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี > นายวิทยา คุณปลื้ม

ชัยนาท

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท > นายอนุสรณ์ นาคาสัย

ชัยภูมิ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ > นายอร่าม โล่วีระ

ชุมพร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร > นายนพพร อุสิทธิ์

เชียงราย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย > นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

เชียงใหม่

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ > นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

ตรัง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง > นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ

ตราด

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด > นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ

ตาก

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก > นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ

นครนายก

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก > นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

นครปฐม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  > นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

นครพนม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  > น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ

นครราชสีมา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา > นางยลดา หวังศุภกิจโกศล

นครศรีธรรมราช

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช > นางกนกพร เดชเดโช 

นครสวรรค์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ > พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์

นนทบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  > พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ

นราธิวาส

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส > นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน

น่าน

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  > นายนพรัตน์ ถาวงศ์

บุรีรัมย์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  > นายภูษิต เล็กอุดากร

บึงกาฬ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ > นางแว่นฟ้า ทองศรี

ปทุมธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี > พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

ประจวบคีรีขันธ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ > นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์

ปราจีนบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี > นายสุนทร วิลาวัลย์

ปัตตานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี > นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

พระนครศรีอยุธยา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา > นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

พะเยา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา > นายอัครา พรหมเผ่า

พังงา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา > นายธราธิป ทองเจิม

พัทลุง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง > นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

พิจิตร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร > พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

พิษณุโลก

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก > นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

เพชรบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี > นายชัยยะ อังกินันทน์

เพชรบูรณ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ > นายอัครเดช ทองใจสด

แพร่

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ > นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

ภูเก็ต

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต > นายเรวัติ อารีรอบ

มหาสารคาม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม > นางคมคาย อุดรพิมพ์

มุกดาหาร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร > พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

แม่ฮ่องสอน

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน > นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์

ยโสธร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร > นายวิเชียร สมวงศ์

ยะลา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา > นายมุขตาร์ มะทา

ร้อยเอ็ด

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด > นายเอกภาพ พลซื่อ

ระนอง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง > นายธนกร บริสุทธิญาณี

ระยอง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง > นายปิยะ ปิตุเตชะ

ราชบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี > นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

ลพบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี > นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช

เลย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย > นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ

ลำปาง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง > นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

ลำพูน

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน > นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

ศรีสะเกษ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ > นายวิชิต ไตรสรณกุล

สกลนคร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร > นายชูพงศ์ คำจวง

สงขลา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา > นายไพเจน มากสุวรรณ์

สตูล

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล > นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

สมุทรปราการ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ > น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย

สมุทรสงคราม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม > นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ

สมุทรสาคร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร > นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์

สระแก้ว

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว > นางขวัญเรือน เทียนทอง

สระบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี > นายสัญญา บุญหลง

สิงห์บุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี > นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร

สุโขทัย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย > นายมนู พุกประเสริฐ

สุพรรณบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี > นายบุญชู จันทร์สุวรรณ

สุราษฎร์ธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี > นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว 

สุรินทร์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ > นายพรชัย มุ่งเจริญพร

หนองคาย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย > นายยุทธนา ศรีตะบุตร

หนองบัวลำภู

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู > นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์

อ่างทอง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง > นายสุรเชษ นิ่มสกุล

อำนาจเจริญ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ > น.ส.วันเพ็ญ ตั้งสกุล

อุดรธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี > นายวิเชียร ขาวขำ

อุตรดิตถ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ > นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา

อุทัยธานี 

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี > นายเผด็จ นุ้ยปรี

อุบลราชธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี > นายกานต์ กัลป์ตินันท์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]